.

.

Controle op containers uit Japan wordt verminderd

De nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) gaat de intensieve controles op de containers uit Japan verminderen, omdat in de havens steeds minder besmette containers worden aangetroffen. Dit geldt vanaf 1 juni 2011. Voortaan worden op zee de schepen niet meer gecontroleerd op radioactiviteit.

De containers op schepen worden bij het lossen in juni nog steekproefsgewijs gecontroleerd. De controles bij de detectiepoortjes van de Douane en de steekproeven van de nVWA blijven ongewijzigd.

Tot 31 mei 2011 zijn in totaal 38 containers uit Japan aangetroffen die radioactief besmet zijn. Daarvan zijn 12 containers apart gezet omdat de besmetting op een aantal plekken boven de norm van 4 bq/cm2. Inmiddels is het schoonmaken van deze containers begonnen waarna de containers opnieuw worden gemeten op radioactiviteit. Wanneer de besmetting onder de norm is, wordt deze vrijgegeven. Ook is bij één van de containers geconstateerd dat de lading besmet is. In overleg met de eigenaar van de lading wordt bepaald of het wordt teruggestuurd, opgeslagen of vernietigd.

Bij de extra controles op zendingen die per vliegtuig uit Japan in Nederland aankomen, is al een aantal weken geen besmetting meer aangetroffen. Daarom worden die controles per 1 juni 2011 beëindigd.