.

.

Radioactiviteit

Welke soorten radioactieve straling zijn er?

Alfa-, bèta-, gamma- en röntgenstraling. Alfastraling bestaat uit heliumkernen (twee protonen en twee neutronen) die uit een onstabiele atoomkern worden weggeslingerd. Ze hebben maar een korte reikwijdte. Een blaadje papier of een luchtlaag van 3 centimeter is al voldoende om alfastraling te stoppen. Ze kan dus niet door de huid heendringen en in de longen komt dit type straling niet verder dan het slijmvlies. Deeltjes die deze straling uitzenden, kunnen echter lokaal wel schade aan het DNA van cellen veroorzaken.

Bètastraling bestaat uit elektronen. Het doordringende vermogen is sterker dan van alfastraling. Een aluminium plaat van enkele millimeters of 3 meter lucht vormt een afdoende barrière.

Gammastraling bestaat uit hoogenergetische onzichtbare elektromagnetische straling met een sterk doordringend vermogen. Het wordt, afhankelijk van de intensiteit, slechts tegengehouden door zware materialen zoals beton en lood van enkele centimeters tot meters dikte.

Röntgenstraling is elektromagnetische straling met een grotere energie dan zichtbaar licht, maar met minder energie dan gammastraling.